ஆப்கானிஸ்தானில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம்

ஆப்கானிஸ்தானில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தில் 2000க்கும் மேற்பட்டோர் பலி, 9000 பேர் காயம்