இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் டிஜிட்டல் கரன்சி

டிசம்பர் 1-ஆம் தேதி முதல் டெல்லி, பெங்களூரு, புவனேஸ்வர் நகரங்களில் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் டிஜிட்டல் கரன்சி இ-ரூபாய் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது.