இந்த புதிய வருடம் உங்களுக்கு சகல நன்மைகளையும் அருளிச் செய்யும் தேவனுடைய கரத்தின் ஆசீர்வாதத்தினால் நிரம்புவதாக ....

தேவனுடைய இராஜ்யத்திற்குரியவைகளை நாம் தேடும் போது தேவன் நமக்கு இவ்வுலக ஆசீர்வாதங்களையும் பரலோகத்தின் நித்திய வாழ்வையும் சுதந்தரிக்கச் செய்வார் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமுமில்லை ....

நாம் உலகை நோக்கிப் பாராது வரப்போகும் தேவனின் இராஜ்யத்தின் பிள்ளைகளாக மாறுவதற்கான மனமாறுதலை தெரிந்து கொண்டு அதனை அறிவிக்கும் சாட்சிகளாக மாறுவோமானால் கர்த்தர் இவ்வருடத்தில் நாம் எதிர்பாராத நன்மைகளைக் கொண்டு நம்மை ஆசீர்வதிப்பார்.

கர்த்தர் தாமே உங்களை இவ்வருடத்தில் நிறைவாய் ஆசீர்வதிப்பாராக ....

இனிய 2023 புது வருட வாழ்த்துக்கள் ....

விடைபெற்றது 2022....

விடைபெற்றுச் சென்றது 2022 ....

உலக மக்களின் நம்பிக்கையை வென்றெடுக்குமா 2022 ?

பல்வேறு இன்னல்களுக்கும் வாழ்வின் சோதனைகளுக்கும் தப்பித்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் மனிதனுக்கு இன்னோர் இடியாய் வாழ்வில் இணைந்து கொண்ட இராட்சத நுண்ணுயிரியின் போராயுதம் பேரிடியாய் விளங்கிற்று சென்ற இரு வருடங்களாக.

இவ்வருடமும் இந்நிலை தொடருமா இல்லை விட்டு விலகுமா என்ற கேள்விக்குறியே எந்த மனிதன் கண்ணிலும் காண்கின்ற விடயமாக உள்ளது. இப் புது வருடத்தில் இந்நிலை நீடிப்பது கூடாதென்பதே பலரதும் பேராசையாய் இருக்கும். 

மனிதனுக்கு நம்பிக்கையே சக மனிதன் தானே, ஆக இந்த விடயத்தில் ஒவ்வொர் மனிதனையும்  ஆறுதல் படுத்தும் சக தோழன் அவன் சக மனிதனே. அவனையும் விட மனிதனை உலகில் தேற்றக்கூடியது யார் எனும் கேள்விக்கு விடையிருக்கின்றது. 

உலகில் தாயின் கருவில் இறைவன் என்ற நிலையை துறந்து மனிதனாக பிறந்த இரட்சகருக்கு இந்த இக்கட்டிலிருந்து விடுதலை தரக்கூடியதும் ஆறுதல் அளிக்கக்கூடியதும் நம்பிக்கை தருகிறதுமான வல்லமை உள்ளது. 

பிறந்த இப்புத்தாண்டு எப்போதும் போல புதிய எண்ணங்களையும் புதிய சிந்தனைகளையும் உலக மக்களுக்கு புதிதாக வாரி வழங்கி வருகின்றது. புத்தாண்டை நமக்கு பரிசளிக்க நம் பாவ எண்ணங்களை களைந்தும் நம் பாவ சிந்தனைகளை துறந்தும்விட நமக்காக பலியாக மாணடு பாவங்களை போக்கினார். 

புதிய வருடத்தில் நம்பிக்கை மற்றும் ஆறுதல் தரும் இறைவன் இயேசு கிறிஸ்து பாதம் பணிந்து அவர் பக்கமாய் நாம் திரும்புவோம். உலகம் தரக்கூடாத ஆனந்த பாக்கியம் அவராலே கிடைக்கும். 

எமது வாசகர்களுக்கு, ஆசீர்வாதமான புதிய ஆண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்

கர்த்தர் தாமே இப்புதிய 2022ம் வருடத்தில் உங்களையும், உங்கள் குடும்பத்தையும் பாதுகாக்கவும், ஆசீர்வதிக்கவும் செழிக்கவும் செய்வாராக, 

இலவச விளம்பரங்கள் பிரசுரிக்க வட்சப் +94654314050 Message on WhatsApp ற்கு அனுப்பி வைக்கலாம்.